Interpelace zastupitelky Mgr. Aleny Štrobové ze zasedání Zastupitelstva dne 14. 6. 2023

Kdo a kdy zajistil zveřejnění smlouvy na grafické práce v HPZ v registru smluv?

Na dotaz bude odpovězeno písemně.


Odpověď na interpelaci

Vážená paní zastupitelko,

k vašemu dotazu týkajícímu se zveřejnění smlouvy na grafiku Hornopočernického zpravodaje podle zákona 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), uvádíme následující:

Podle §3, odst. 2, písm. i) výše uvedeného zákona nepodléhá vámi dotazovaná smlouva povinnosti uveřejnění. Neuvedení smlouvy do registru smluv tak nemá žádný vliv na platnost a účinnost dotazované smlouvy. s pozdravem

Mgr. Viktor Kazda

vedoucí Odboru kanceláře úřadu