Interpelace zastupitelky Mgr. Cibochové z jednání zastupitelstva dne 9.3.2015

Zastupitelka, Mgr. Cibochová se zeptala, jestli by bylo možno upravit dopravní koncepci ze Svépravic, kde není spojení se středem obce jako je nádraží, ÚMČ, zdravotnická zařízení, obchody atd. Spojení je pouze s Černým mostem.


Odpověď na interpelaci zastupitelky Mgr. Cibochové ze zastupitelstva dne 9.3.2015

Dobrý den, k Vaší interpelaci z jednání ZMČ dne 9.3.2015 jestli by bylo možno upravit dopravní koncepci ze Svépravic, kde není spojení se středem obce jako je nádraží, ÚMČ, zdravotnická zařízení, obchody atd. Vám sděluji následující: Odbor životního prostředí a dopravy se požadavkem na přímé spojení autobusovou linkou ze Svépravic do středu obce zabýval již v roce 2014 a začátkem roku 2015, vždy na oficiálním jednání s ROPIDEM. Řešení tohoto problému není pro ROPID v technické rovině, ale v rovině finanční, kdy by bylo nutné ušetřit prostředky někde jinde v H. Počernicích. I přes tyto negativní výsledky z předchozích projednání požádáme ROPID znovu o pokus řešení tohoto problému a písemné stanovisko doložíme do 30.4.2015 . Ing. Miroslav Horyna vedoucí OŽPD