Podnět zastupitelky Mgr. Alžběty Cibochové ze zasedání zastupitelstva dne 18.12.2017

Mgr. Cibochová se zeptala na majitele pozemku na konci mostu přes dálnici směrem do ul. Na svěcence nebo do Dolních Počernic z důvodu ukončení chodníku schodem ve výšce cca 0,5 m.  

Dobrý den, paní zastupitelko. Vlastníkem pozemků, které jste specifikovala ve své interpelaci je ŘSD. MČ Praha 20 má zájem na vybudování bezpečného chodníku pro pěší v této lokalitě a z tohoto důvodu opakovaně oslovila ŘSD s žádostí o majetkoprávní vypořádání k pozemkům nezbytným pro provedení stavby. Bohužel k dohodě o  majetkoprávnímu vypořádání doposud nedošlo,  i přes veškerou snahu ze strany MČ Praha 20.  Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI.