Materiály na 28. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20 konané v mimořádném termínu

starostka Městské části Praha 20 svolává 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v mimořádném termínu v pondělí 21. října 2019 od 17:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

 

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Záměr odejmutí mostu Na Svěcence a komunikace vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha ze svěřené správy MČ Praha 20

Návrh bodu