12.března 2012

jednání dne: 12.03.2012

Zápis z jednání u KULATÉHO STOLU, na kterém byli přítomni delegovaní zástupci jednotlivých politických a nepolitických uskupení ZMČ Praha 20 ze dne 12.března 2012

Jednání začalo v 17,00 hod. Starostka přivítala všechny přítomné a sdělila jim záměr, uskutečňovat setkání u kulatého stolu pravidelně každý měsíc z důvodu, aby zastupitelé byli informováni o chodu radnice a jednáních, která probíhají.

Tato setkání by měla vést ke zlepšení komunikace a lepší informovanosti všech zastupitelů.

Program

 1. informace z radnice
 2. informace z hl.m.Prahy
 3. informace z dalších institucí
 4. názory a podněty zástupců zastupitelů

Témata

 1. VŘ na investice
 2. investice rezerva 28 mil.
 3. SC Xaverov valná hromada a změny ve složení SR a DR
 4. požadavky MČ na Slavii – akcionářská smlouva
 5. TSK oprava komunikace Ve žlíbku
 6. MŠ Chodovická – harmonogram stavby, vybavení gastro, vybavení tříd

MHMP

 1. Nám.prim Hudeček – územní plán
 2. Radní Udženija – dům služeb Náchodská
 3. Radní Lohynský – centrální ČOV a stoka H2, ČOV Čertousy

OMI

 1. VŘ komunikace
 2. Kanalizace Domkovská – chybějící dešťová  kanalizace

SŽDC

 1. dořešení podchodu, úprava okolí podchodu, propustek Ve žlíbku, budova nádraží, parkoviště u nádraží

————————————————————–

Ke starostkou předneseným detailním  informacím a tématům byla vedena diskuze

 1. Investice rezerva 28 mil.
  • p. Herian navrhuje nechat prostředky v rezervě MČ nebo alespoň část z nich na případný nákup majetku do vlastnictví MČ  např. pozemky
 2. SC Xaverov valná hromada
  • p.Herian doporučuje zjistit existenci o.s.SC Xaverov
 3. Územní plán
  • byl dán návrh na zřízení místa urbanisty v MČ (p.Herian) a na podnět hl.m.Praze na zřízení místa hlavního architekta (p.Liška),
  • vznesený dotaz na tvorbu vypracování strategického plánu zodpověděla starostka, že příští týden proběhne jednání
 4. p.Liška navrhuje
  • aby došlo k úpravě prostoru před budovou nádraží ( zodpověděla starostka, že jsou nevypořádané majetkové poměry mezi ČD a SŽDC, což velmi komplikuje jednání radnice s těmito institucemi)
 5. p.Kotouč upozornil na
  • vznikající černou skládku na soukromém pozemku ul. Stoliňská a Zámezí ( OŽPD upozorní vlastníka)
  • nespokojenost občanů s úpravou dopravního značení ul.Stoliňská ( starostka informovala, že byla sjednána schůzka se zástupcem těchto obyvatel)
 6. p.Liška a p.Mazouchová vznesli dotaz
  • na stavbu nové budovy České pošty (stavba je koordinována s výstavbou investora Bloomen development, měla by vzniknout do dvou let. Vedení radnice v současné době jedná o výši nájmu, který bude MČ od ČP požadovat)
 7. p.Liška vznesl dotaz
  • na přerozdělování prostředků z loterií mezi sportovní kluby ( p.Štrobová zjistí přesnější informace a zodpoví na dalším setkání)
  • požádal o rozdělení případné úspory ze zimní údržby do grantů na sport
 8. p.Kočí vznesl dotaz
  • jakým způsobem může občan požádat o přidělení bytu
  • jak lze občany informovat o prodeji domků soukr. vlastníků v MČ
 9. p.Herian vznesl dotaz
  • na vybudování valů kolem nadřazených komunikací, které obklopují HP (odpověděla starostka, že jsou identifikování vlastníci pozemků kolem těchto komunikací a byla zadána studie vybudování ochranného valu)
 10. Byla řešena otázka IT na úřadu MČ – vyjadřovala se většina přítomných

Jednání bylo ukončeno v 19,00 hod.