3. června 2014

Zápis z jednání u KULATÉHO STOLU ze dne 3.6.2014, na kterém byli přítomni delegovaní zástupci jednotlivých politických a nepolitických uskupení ZMČ Praha 20

Jednání zahájila starostka MČ Praha 20 paní Hana Moravcová a přivítala všechny přítomné (viz prezenční listina) na dalším letošním pracovním jednání, které se konalo na Chvalském zámku.

Program:

 1. Informace z radnice
 2. Informace z hl. města Prahy
 3. Názory a podněty zastupitelů

Informace:

 1. Čertousy – průběh
  • Otovická – harmonogram
  • ČOV – harmonogram
  • MÚK Beranka
  • Protihluková opatření
  • Objížďka Ve Žlíbku – Komárovská
  • Aktivní zóna
 2. Investice MČ
 3. PhDr. Zuzana Foglarová
  • komunikace Dittl
  • průchod na cyklostezku
 4. Richard Stára
  • otázka na TRW – využití
  • využití Bílého vrchu

Zapsala:  Hana Moravcová