7.dubna 2014

Zápis z jednání u KULATÉHO STOLU ze dne 7.4.2014, na kterém byli přítomni delegovaní zástupci jednotlivých politických a nepolitických uskupení ZMČ Praha 20

Jednání zahájila starostka MČ Praha 20 paní Hana Moravcová a přivítala všechny přítomné (viz prezenční listina) na dalším letošním pracovním jednání, které se konalo na Chvalském zámku.

Jako host se jednání zúčastnil pan Exner s informacemi o participaci občanů na rozpočtu MČ

Program:

 1. Informace z radnice
 2. Rozpočet MČ Praha 20
 3. Informace z hl. města Prahy
 4. Názory a podněty zastupitelů

Informace:

 1. Oprava komunikací
  • Ve Žlíbku
  • Čertousy 0020
  • Otovická
 2. Rákosníčkovo hřiště
  • smlouva o převodu hřiště
 3. TSK Praha
  • označení křižovatky Náchodská x Ve Žlíbku žlutými pruhy (odbočení vlevo směr z centra – blokuje to provoz).

Zapsala:  Hana Moravcová