Výbory

Předseda:
 • Mgr. Štrobová Alena
Členové:
 • Stára Richard
 • Houšková Martina
 • Juklová Ilona
 • Ing. Herian Petr
 • JUDr. Blahovec Miloslav
 • Ing. Spilková Tamara
Tajemník:
 • Bc. Martynková Helena

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha – Horní Počernice. Plní další úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo.

Předseda:
 • Kočí Jaroslav
Členové:
 • Mgr. Horká Blanka
 • Holzmannová Drahomíra
 • Škrle Jan
 • Matura Miloslav
 • Ing. Herian Milan
 • Suk Jiří
Tajemník:
 • Mgr. Arnošt Jiří

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady. Kontroluje dodržování předpisů ostatními výbory zastupitelstva a úřadu na úseku samostatné působnosti. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Předseda:
 • Ing. Wágner Pavel
Členové:
 • Mgr. Beneda Jiří
 • Stibor Jiří
 • Bc. Čáp Vilém
 • Beňová Božena
Předseda:
 • Dana Mojžíšová
Členové:
 • Kočí Jaroslav
 • Mgr. Franěk Miroslav
 • Bc. Čížková Hana
 • Mgr. Horváthová Zdeňka
 • Mgr. Neudertová Jana
 • Mgr. Cibochová Alžběta
 • Ing. Jelínková Jana
 • Zíková Soňa
Tajemník:
 • Ing. Janáčková Alexandra