Interpelace zastupitele Ing. Miloše Vacka ze zasedání zastupitelstva dne 21.9.2020

„Proč vedení Radnice MČ Praha 20 a její Rada neinformovala zastupitele o závažné skutečnosti, když už měsíc ví, že Státní pozemkový úřad v pravomocném rozhodnutím, tedy v restituci, určil nové soukromé vlastníky bytového domu Třebešovská č. p. 18 / 130 na rohu  s ul. Tlustého a pozemku       v KN parc.č. 3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 040 m2, které byly původně ve  vlastnictví Magistrátu hl.m. Prahy a ve správě MČ Praha 20?  Tuto skutečnost mi sdělil jeden z nových vlastníků, protože sousedím s jejich pozemky a Domovem s pečovatelskou službou – DPS. Ptám se co vedení Radnice MČ Praha 20 a její Rada udělala nebo udělá v této situaci, zda jednala s novými vlastníky o pronájmu části pozemku parc.č. 3 s parčíkem pro DPS, či           o odkoupení části pozemku KN parc. č. 3, nebo celého pozemku i s domem Třebešovská       č. p. 18? Jak se bude řešit vstup na soukromý pozemek parc.č. 3, když tam ústí dvoje dveře z přízemí  DPS a parčík je využíván klienty DPS ? Může MČ Praha 20 vybírat nájemné z bytů domu v Třebešovské č. p. 18 po tomto pravomocném rozhodnutí Státního pozemkového úřadu a nebude je muset vracet? Požaduji zaslání všech dokladů ve věci bytového domu Třebešovská č. p. 18 včetně všech rozhodnutí a to všem zastupitelům.  Dále požaduji celý text mé interpelace uvést do zápisu ZMČ ze dne 21.9.2020 spolu s odpovědí.“

Odpověď místostarosty Ing. Viléma Čápa na interpelaci

odpoved_na_interpelaci_mvacek_210920