Interpelace zastupitelky H. Moravcové ze zasedání zastupitelstva dne 23.9.2019

H. Moravcová se zeptala radní K. Polydorové ve věci  návrhu změny statut hl. města Prahy, a to  rozhodování o umístění staveb s hrubou podlažní plochou větší než 4 tis. m2. (předpokládá, že se jedná o haly).  Jak se k tomu městská část staví a jestli je tomu tak,  že o tomto bude rozhodovat hl. m. Praha, nikoliv městská část? Na dotaz bude odpovězeno písemně.  

Odpověď na interpelaci

Priloha_c._1_k_usneseni_RMC_-_pripominky_k_navrhu_zmeny_Statutu_hlavniho_mesta_Prahy_-_uprava_rozsahu_svereni_vykonu_pusobnosti_stavebniho_uradu usneseni_RMČ_23.5.2019 odpověď_H.Moravcová